Έρευνα Ομάδας Τρικάλων

Συνολικές ψήφοι: 120
Ημερομηνίες: 
2013.10.17

Ο κος Τσίνας εκ μέρους Ομάδας Έρευνας Τρικάλων την οποία εκπροσώπησε ο κος Λαγός στη συνάντηση εργασίας στις 5/10/2013 μας ενημέρωσε ότι αναλαμβάνει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ποσοτική έρευνα με συγκρίσιμα ερωτηματολόγια σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τις στάσεις τους για τη συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών. Στόχος είναι να μελετηθούν οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις των απόψεων τους. Αυτή θα είναι η συμβολή της συγκεκριμένης ομάδας στο Δίκτυο.

Συμμετέχοντες

Δραστηριότητες

.