Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ‘Δίκτυο Σχολείων Έρευνας’ έχει  στόχο να φέρει σε επαφή πανεπιστημιακούς ερευνητές και εκπαιδευτικούς της πράξης για την διεξαγωγή ερευνών που είναι χρήσιμες στους εκπαιδευτικούς.  Ο απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί  ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίου  που βασίζεται στην αλληλεπίδραση έρευνας και πράξης ώστε η μεν ακαδημαϊκή έρευνα να αναπροσανατολιστεί  με βάση τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών τα δε σχολεία να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την ερευνητική εμπειρία των πανεπιστημιακών. Το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει τα σχολεία να δημιουργήσουν ερευνητικές ομάδες εντός του σχολείου τους ή/και  σε συνεργασία με άλλα σχολεία, με την υποστήριξη των μελών του ΠΤΔΕ. 

Περισσότερα...

23.05.2015 - Ημερίδα στο Βόλο

Το Σάββατο 23  Μαΐου, στο Βόλο,  διοργανώνεται  ημερίδα με θέμα «Σχέσεις Σχολείου- Οικογένειας», στο πλαίσιο του  «Δικτύου Σχολείων Έρευνας»   που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα  μιας σειράς ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς- μέλη του Δικτύου σε Δημοτικά σχολεία  της Θεσσαλίας, με σκοπό τη σφαιρική κατανόηση των αντιλήψεων και  προσδοκιών των δύο πλευρών και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της συνεργασίας.

Είσοδος

Ανάκτηση Συνθηματικού Mόνο για χρήστες με e-mail εκτός Παν.Θεσσαλίας