Νέο όριο μεγέθους των επισυναπτόμενων αρχείων 10 MB

Ημερομηνία: 
2013.11.12

Αγαπητοί συμμετέχοντες,

Το όριο μεγέθους των επισυναπτόμενων αρχείων αυξήθηκε από 2 Mbyte σε 10 Mbyte για την διευκόλυνση σας.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα διαχείρισης

.