Οι ομάδες που επιλέχθηκαν και οι υπεύθυνοι καθηγητές

Ημερομηνία: 
2013.06.19

 

Ερευνητικές Ομάδες Ενότητα Μέλη ΔΕΠ
1. Οι σχολικές εργασίες για το σπίτι Παιδαγωγικά Ν. Χανιωτάκης
2. Σχέσεις σχολείου-οικογένειας/ Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων Παιδαγωγικά/Ψυχολογία Μ. Λουμάκου,Γ. Σαραφίδου,Χ. Γκόβαρης
 3. Ερευνητικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία/παραγωγή γραπτού λόγου Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ. ΑνδρουλάκηςΕ. Βασιλάκη
 4. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική τάξη Ψυχολογία Δ. Φιλιππάτου,     Σ. Καλδή
5. Διαχείριση επιθετικότητας και προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο Ψυχολογία Ε. Ανδρέου
6. Επίλυση ανοιχτών προβλημάτων,  συνεργατικά, σε περιβάλλον Η/Υ και επίδραση εναλλακτικών
διδακτικών μεθόδων στη μαθησιακή διαδικασία
Θετικές Επιστήμες Β. Κόλλιας,Τ. ΤριανταφυλλίδηςΠ. Πολίτης
.