Ερευνητικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία/παραγωγή γραπτού λόγου

Ερευνητικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία/παραγωγή γραπτού λόγου

Στόχος της ομάδας είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών στη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την αναζήτηση και την επιλογή διδακτικών μοντέλων των οποίων η αποτελεσματικότητα επιβεβαιώνεται από διεθνή ερευνητικά δεδομένα, σκοπός είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην παραγωγή κατάλληλων και αποτελεσματικών γραπτών κειμένων και την περαιτέρω καλλιέργεια του λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού των μαθητών. Παράλληλα, οι ερευνητικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια βάση υλικού για τους εκπαιδευτικούς και αφετηρία για περαιτέρω ερευνητικές εφαρμογές.

Χρήστες

12
Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια_ΠΕ70
ΔΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2ο Δημ. Σχ. Παλαμά
Δάσκαλος
4η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Δασκάλα
42ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΤΡΙΑ 42ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
15 Δημοτικό Σχολείο Βόλου
οργανική δασκάλα
.