Εφαρμογή στη Γ τάξη

Συνολικές ψήφοι: 67

Διδακτικό αντικείμενο: Αγγελίες

εκπαιδευτικός: Σοφία Αρίδα, Γ’ τάξη

Στόχος της διδακτικής ενότητας ήταν να μάθουν οι μαθητές τα δομικά στοιχεία του συγκεκριμένου κειμενικού είδους και να μπορούν να πληροφορούν το ευρύ κοινό για κάτι που έχουν να ενοικιάσουν, να πουλήσουν, να  προσφέρουν, για κάτι που έχασαν, που ψάχνουν να αγοράσουν κ.α.

Σύμφωνα με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας  οι  μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων ερεύνησαν η  κάθε μία ένα από τα παραπάνω θέματα καταγράφοντας ο γραμματέας της ομάδας  το λεξιλόγιο που συνάντησαν π.χ. επίθετα, ουσιαστικά, ρήματα, άλλα ιδιαίτερα στοιχεία που συνάντησαν π.χ. συντομογραφίες κ.α.. Στο τέλος κατέγραψαν παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένες π.χ. αν είναι μικρές σε έκταση , η πρώτη λέξη πώς είναι γραμμένη κ.ο.κ.

Στο τέλος παρουσίασε η κάθε ομάδα τα αποτελέσματα , τα οποία καταγράφτηκαν στον πίνακα, σε μία στήλη για το κάθε θέμα. Ακολούθησε συζήτηση με βάση τις παρατηρήσεις των ομάδων.

 Τα τελικά συμπεράσματα ήταν ότι οι αγγελίες περιέχουν ελάχιστα ρήματα (1-2), αρκετά επίθετα και πολλά ουσιαστικά. Σχολίασαν τη μικρή έκταση του κειμενικού είδους, την έλλειψη προτάσεων όπως επίσης τους έκαναν εντύπωση οι συντομογραφίες. 

Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής θα πουλούσε το σπίτι, στο οποίο μένει ή θα το ενοικίαζε για να πάει να ζήσει στη Λάρισα, γιατί εκεί βρήκαν δουλειά οι γονείς του. Έπρεπε λοιπόν να γράψει μία αγγελία για να τοποθετηθεί στην εφημερίδα. 

Την επόμενη διδακτική ώρα κάθε παιδί διάβασε την αγγελία του και οι υπόλοιποι μαθητές  έκαναν τις παρατηρήσεις τους και ο μαθητής διόρθωσε την αγγελία του. Τα περισσότερα λάθη αφορούσαν: 

α. την πρώτη λέξη, η οποία δεν είχε γραφτεί με κεφαλαία γράμματα 

και β. την απουσία ελλειπτικών προτάσεων (ενός μικρού ποσοστού μαθητών).

Οι περισσότερες αγγελίες είχαν πολύ καλό λεξιλόγιο και αρκετές πληροφορίες, ώστε ο αναγνώστης να δημιουργήσει  μια ικανοποιητική εικόνα του σπιτιού που πουλούσαν. 

Στην δεύτερη αγγελία που έγραψαν για ένα παιχνίδι, το οποίο έχασανστο χώρο του Σχολείου και αποφάσισαν να τη δημοσιεύσουν στη σχολική εφημερίδα,  τα αποτελέσματα ήταν  πολύ θετικά.

 

.