Ερευνητικό περιεχόμενο

Ημερομηνία: 
2013.10.16

Στην πλατφόρμα του Δικτύου Σχολείων Έρευνας, στην Ομάδα για τις ερευνητικές παρεμβάσεις στην παραγωγή γραπτού λόγου έχουν αναρτηθεί τέσσερα άρθρα πρόσφατης αγγλικής βιβλιογραφίας με διδακτικές προτάσεις και ερευνητικές εφαρμογές. Το υλικό είναι προσβάσιμο μόνο για τα μέλη της Ομάδας. Παράλληλα μπορείτε κι εσείς να αναρτήσετε παρόμοιο υλικό που έχετε υπόψη σας ώστε να έχουμε μια βάση συζήτησης για τον ερευνητικό μας σχεδιασμό.

.