Τελική ημερομηνία συνάντησης ομάδας

Ημερομηνία: 
2013.10.25

Τελική ημερομηνία συνάντησης: Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013, 16.30-20.30, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Νέο Κτήριο, 4ος όροφος Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

 Στόχοι της συνάντησης

α. γνωριμία των μελών της ομάδας και των συντονιστών, ενημέρωση για τις λειτουργίες της πλατφόρμας Δικτύου Σχολείων Έρευνας, τρόποι επικοινωνίας

β. παρουσιάσεις ζητημάτων στην έρευνα για την παραγωγή γραπτού λόγου (ΠΓΛ)

Θεματικές παρουσιάσεων

1. Το διαδικαστικό μοντέλο (process approach) στην ΠΓΛ, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

2. Καλλιέργεια στρατηγικών για την ΠΓΛ

3. Αξιοποίηση κειμενικών ειδών στην ΠΓΛ

4. Τρόποι εργασίας στην τάξη για την παραγωγή ΠΓΛ

5. Η γραφή από κοινωνιογλωσσολογική σκοπιά

 γ. Συζήτηση για την επιλογή της διδακτικής προσέγγισης/ μοντέλου στην ΠΓΛ που θα διερευνηθεί, της μεθοδολογίας έρευνας και του μαθητικού πληθυσμού-δείγματος που θα εφαρμοστεί με στόχο τον σχεδιασμό πρωτοκόλλου έρευνας

Παρακαλούμε να δηλώσετε ποια θεματική σας ενδιαφέρει να παρουσιάσετε, σε συνεργασία με κάποιον άλλο συνάδελφο μέλος της ομάδας ή ατομικά, μέχρι την Τρίτη 29/ 10, ώστε να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της συνάντησης.

.