ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΕΜΜΥΔΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΔΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΕ 70

2ΕΤΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

MEd in ICT

ΔΙΔΑΣΚΩ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

.