Επίλυση προβλημάτων σε συνεργατικό ψηφιακό περιβάλλον και επίδραση εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων στη μαθησιακή διαδικασία

Επίλυση προβλημάτων σε συνεργατικό ψηφιακό περιβάλλον και επίδραση εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων στη μαθησιακή διαδικασία

Νέα - Ανακοινώσεις

2013.06.21 - Δοκιμαστική

Συζητήσεις

Χρήστες

7
ΔΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων
Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Μαγνησίας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ - ΔΑΣΚΑΛΑ
2ο Δημ. Σχ. Παλαμά
Δάσκαλος
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επίκουρος Καθηγητής
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναπλ. Καθηγητής
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναπλ. Καθηγητής
.