Αντώνιος Πλαγερας

Αντώνιος Πλαγερας
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων | Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Μαγνησίας
.