4η συνάντηση της ομάδας το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Ημερομηνία: 
2014.01.10

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλή χρονιά και χρόνια πολλά.

Η ομάδα μας "Σχολικές εργασίες για το σπίτι" στην ημερίδα πήγε νομίζω πάρα πολύ καλά. Είχαμε καλή παρουσία , καλά λόγια ακούστηκαν, συγχαρητήρια σε όσους παρουσίασαν. Συνεχίζουμε λοιπόν.

Όπως είχαμε πει και στην ημερίδα, η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Σάββατο μετά τις γιορτές, δηλαδή στις 18 του Γενάρη. Προτείνω η συνάντηση να γίνει στις 12.00 στο γραφείο μου, αν είμαστε πολλοί θα πάμε δίπλα στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης που είναι πολύ μεγαλύτερο.

Καλό είναι να έχουμε όλοι υπόψη μας προτάσεις και ιδέες για το πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί, πώς θα αποδελτιωθούν με έναν ενιαίο τρόπο, ώστε να εξαχθούν και τελικά δεδομένα που να αφορούν όλο το δείγμα των συμμετεχόντων.

Αν τυχόν υπάρχουν άλλες προτάσεις ως προς την ημέρα και ώρα συνάντησης, ενημερώστε με.

να είστε καλά
Νίκος Χανιωτάκης

 

 

.