Προχωρούμε στην Επόμενη Φάση

Ημερομηνία: 
2013.06.18

Αγαπητές και Αγαπητοί,

σας ευχαριστούμε για την ενεργή συμμετοχή σας στη ψηφοφορία σχετικά με τις θεματικές που ενδιαφέρουν τα σχολεία (βλ. http://ereunastosxolio.blogspot.gr/).

Η ψηφοφορία των θεματικών έμεινε ανοικτή για 2 εβδομάδες παραπάνω από το διάστημα που είχε προβλεφθεί, καθώς οι εκπαιδευτικοί συνέχιζαν να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους και ήταν σημαντικό να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ατόμων που ψήφισαν. Έτσι,τα θέματα, στη βάση των οποίων θα συγκροτηθούν τώρα οι  ερευνητικές ομάδες, ανταποκρίνονται επαρκώς στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, όπως αυτές εκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς.....


Οι πέντε θεματικές που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους ήταν:
α) οι σχολικές εργασίες για το σπίτι, β) σχέσεις σχολείου-οικογένειας/ συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων, γ) διδασκαλία για την παραγωγή γραπτού λόγου,
δ) διαφοροποιημένη  διδασκαλία και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στην τυπική τάξη ε) διαχείριση επιθετικότητας και προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Σε αυτές κρίθηκε σκόπιμο να προστεθεί, ως 6η προκρινόμενη θεματική ο συνδυασμός των δύο συναφών θεμάτων της ενότητας των Θετικών Επιστημών, που υπερψηφίστηκαν (επίλυση ανοιχτών προβλημάτων συνεργατικά σε περιβάλλον Η/Υ και επίδραση εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων στη μαθησιακή διαδικασία). Στη σχετική συζήτηση που έγινε στο Τμήμα,  προσδιορίστηκε ποιά από τα μέλη ΔΕΠ δεσμεύονται να συμμετάσχουν σε ποιές από τις 6 ομάδες, στη βάση της ειδικότητας και της ερευνητικής τους εμπειρίας.

 Τώρα, μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του προγράμματος, αυτό της δημιουργίας των κοινών ερευνητικών ομάδων. Το επόμενο βήμα, επομένως, είναι να προσδιοριστεί ποιοι εκπαιδευτικοί πρόκειται να συμπράξουν σε κάθε ομάδα, με βάση τον ακόλουθο πίνακα 

Ερευνητικές Ομάδες Ενότητα Μέλη ΔΕΠ
1. Οι σχολικές εργασίες για το σπίτι Παιδαγωγικά Ν. Χανιωτάκης
2. Σχέσεις σχολείου-οικογένειας/ Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων Παιδαγωγικά/Ψυχολογία Μ. Λουμάκου,Γ. Σαραφίδου,Χ. Γκόβαρης
 3. Ερευνητικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία/παραγωγή γραπτού λόγου Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ. ΑνδρουλάκηςΕ. Βασιλάκη
 4. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική τάξη Ψυχολογία Δ. Φιλιππάτου,     Σ. Καλδή
5. Διαχείριση επιθετικότητας και προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο Ψυχολογία Ε. Ανδρέου
6. Επίλυση ανοιχτών προβλημάτων,  συνεργατικά, σε περιβάλλον Η/Υ και επίδραση εναλλακτικών
διδακτικών μεθόδων στη μαθησιακή διαδικασία
Θετικές Επιστήμες Β. Κόλλιας,Τ. ΤριανταφυλλίδηςΠ. Πολίτης

  Υπενθυμίζουμε ότι οι ερευνητικές ομάδες θα ξεκινήσουν να οργανώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους  μέσα στον Ιούνιο με στόχο να έχουν καταλήξει στην ερευνητική τους πρόταση ως τον Σεπτέμβριο. Η υλοποίηση των προτάσεων προβλέπεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο και να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό της κάθε μιας.   Σας καλούμε συνεπώς άμεσα να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην ομάδα της επιλογής σας στέλνοντας  mail στο diktyosxoleion2013@gmail.com , με το οποίο  αναλαμβάνετε να συμπράξετε με τη συγκεκριμένη  ομάδα. Παρακαλούμε στο mail της δήλωσης συμμετοχής να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία :

1. Ονοματεπώνυμο
2. Σχολείο
3. Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
4. Προσωπικό τηλέφωνο επικοινωνίας
5. Ομάδα που επιθυμείτε να συμμετάσχετε (μία μόνο).

Οι ερευνητικές ομάδες θα πρέπει να έχουν συγκροτηθεί ως το τέλος του μήνα
 για να αρχίσει η επικοινωνία μεταξύ των μελών τους. Στο διάστημα αυτό θα
βγεί στο διαδίκτυο και ο ιστότοπος του προγράμματος, μέσω του οποίου κάθε
ομάδα θα λειτουργήσει ως ερευνητική κοινότητα.

Υ.Γ. Παρακαλούμε, μέχρι να δημοσιοποιηθεί ο σχετικός ιστότοπος να ελέγχετε το
blog του προγράμματος, καθώς εκεί θα ανεβαίνουν σχετικές πληροφορίες καθώς και η διεύθυνση του ιστοτόπου.

Με εκτίμηση,
Γιασεμή Σαραφίδου
Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος
'Δίκτυο Σχολείων 'Ερευνας'
sarafidou@uth.gr

.