Ενημέρωση για δράση της ομάδας "διαφοροποιημένη Διδασκαλία και project

Ημερομηνία: 
2013.07.21

Η δράση της Ομάδας "Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και project" έχει ξεκινήσει. Σχετικές πληροφορίες για τα μέλη της ομάδας έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις και το Ερευνητικό Περιεχόμενο.

Οι συντονίστριες της Ομάδας

Δ. Φιλιππάτου      Στ. Καλδή

.