100 Πεινασμένα Μηρμύγκια και άλλες ιστορίες στη διδασκαλία των μαθηματικών—κι όχι μόνο—στο δημοτικό σχολείο

Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης (Δικτυακος Τοπος στο Πανεπιστήμιο)
Παρουσιαση Power Point στην ημεριδα

100 πεινασμένα μηρμύγκια μυρίζοντας τις λιχουδιές από ένα πικ νικ μέσα στο δάσος, ξεκινούν από το λόφο τους, το ένα πίσω από το άλλο, σχηματίζοντας μια μακρυά γραμμή για να φτάσουν στην καρώ κουβέρτα...

 Tο μικρότερο από τα μυρμήγκια όμως, πεινασμένο και ανήσυχο αφού φαίνεται να μην προχωρούν πολύ γρήγορα, προτείνει να βαδίσουν σε δύο γραμμές που θα έχουν 50 μηρμύγκια η κάθε μια. Τα μηρμύγκια σχηματίζουν γρήγορα γρήγορα τις δύο γραμμές, μα το μικρό μηρμύγκι, ανήσυχο και πάλι, προτείνει τώρα να σχηματίσουν τέσσερις γραμμές από 25 μηρμύγκια η κάθε μια, αφού με αυτό τον τρόπο, λέει, θα φτάσουν ακόμη πιο γρήγορα. Τα υπόλοιπα μηρμύγκια του κάνουν το χατήρι, μα το μικρό μηρμύγκι, ανήσυχο και πάλι, προτείνει να φτιάξουν 5 γραμμές από 20 μηρμύγκια η κάθε μια και μετά, για να μην τα πολυλογούμε, 10 γραμμές από 10 μηρμύγκια η κάθε μια... Διαβάζοντας τη συγκεκριμένη ιστορία μέχρι το τέλος θα μπορέσουμε να δούμε αν τα μυργήγκια τελικά κατάφεραν να γεμίσουν τις πεινασμένες τους κοιλιές με τις λιχουδιές του πικ νικ. Ταυτόχρονα θα δημιουργήσουμε το υπόστρωμα για μια συνθετική εργασία με προεκτάσεις που μπορούν να φτάσουν στη Γλώσσα, στο Εμείς κι ο Κόσμος μας αλλά και στα Μαθηματικά αφού θα έχουμε ευκαιρίες να συζητήσουμε με μικρότερα παιδιά για την απαρίθμηση ανά 2, 4, 5 και 10, ενώ με μεγαλύτερα για τον πολλαπλασιασμό, τη διαίρεση και τους διαιρέτες του 100 (μα και άλλων αριθμών). Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία όπως τα 100 Πεινασμένα Μηρμύγκια λοιπόν, προτείνονται ως ένας τρόπος ‘αποκατάστασης’ του συμφραζόμενου των μαθηματικών εννοιών μα και ουσιαστικής σύνδεσης τους με άλλα σχολικά μαθήματα. Συνεχίζοντας όμως, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρήσης αντίστοιχων τίτλων παιδικού βιβλίου μέσα στη σχολική τάξη, τα ίδια τα παιδιά θα μπορέσουν να δημιουργήσουν δικές τους εικονογραφημένες ιστορίες σε παραδοσιακό (χαρτί, μολύβι, ξυλομπογιές) ή ψηφιακό (εφαρμογές Web 2.0 στο διαδίκτυο) περιβάλλον. Επομένως, μια αντίστοιχη προσέγγιση, εκτός από τη σύνδεση των μαθηματικών με το φαντασιακό και πλαισίωσης των μαθηματικών εννοιών με συμφραζόμενα πλούσια σε νόημα και σημεία, θα προσφέρει ευκαιρίες για την παραγωγή κειμένων από τα ίδια τα παιδιά πολλαπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο τα μαθησιακά ωφέλη των δράσεων σε διάφορά σχολικά αντικείμενα.  

.