Αφήγηση και Υπολογιστές στις Φυσικές Επιστήμες

Βασίλης  Κόλλιας ( Δικτυακος Τοπος στο Πανεπιστήμιο)

Οι μαθητές βρίσκουν ευχαρίστηση στο να  συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες στις  Φυσικές Επιστήμες. Χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα  και την ομαδική δουλειά και την ποιότητα του  έργου των μαθητών.

Όμως θέτοντας υψηλότερους στόχους διακινδυνεύουμε την κινητοποίησή τους.  Έχουμε ερευνήσει σε συγκεκριμένες εφαρμογές τη  χρήση αφηγήσεων σε συνδιασμό με την ομαδική  δουλειά και τη χρήση υπολογιστών και υπάρχουν  θετικές ενδειξεις για την κινητοποίηση και τη  μάθηση των μαθητών. Η αναλυτική διερεύνηση των μαθησιακών και διδακτικών δυνατοτήτων που προσφέρει ο συνδιασμός αυτός παρουσίαζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

.