Διδακτικά εγχειρίδια και διαπολιτισμική μάθηση στο Δημοτικό Σχολείο

Χρήστος Γκόβαρης (Δικτυακός Τόπος στο Πανεπιστήμιο)

Από την πολυπολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας μας εκπορεύεται η ανάγκη για δημιουργία προϋποθέσεων που θα στηρίξουν τη διαπολιτισμική συνάντηση και μάθηση σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και ειδικότερα στο σχολείο....

.