Οι σχολικές εργασίες για το σπίτι: Διερεύνηση προβλημάτων και δυνατότητες βελτίωσης

Νίκος Χανιωτάκης (Δικτυακος τοπος στο Πανεπιστήμιο)

Οι κατ’ οίκον εργασίες προκαλούν καθημερινά εντάσεις, παράπονα και τριβές μεταξύ σχολείου και οικογένειας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα.....

Οι έρευνες αναδεικνύουν προβλήματα που -μεταξύ άλλων- αφορούν τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν εργασίες, την ποσότητα και την ποιότητά τους, τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται οι γονείς, καθώς και τις επιδράσεις που έχουν οι εργασίες στην καθημερινότητα του μαθητή και στη μάθηση. Ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και ερευνητές πληθαίνουν σήμερα οι απόψεις αυτών που αμφισβητούν την αξία των κατ’ οίκον εργασιών, ενώ πολλοί υποστηρίζουν ακόμα και την πλήρη κατάργησή τους. Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα το πρόβλημα των κατ’ οίκον εργασιών δεν έχει απασχολήσει συστηματικά την επιστημονική κοινότητα (κυρίως στα πλαίσια λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου), παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα «αγκάθι» στη σχέση σχολείου- οικογένειας, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η όποια προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης προϋποθέτει τη διερεύνηση των σχετικών προβλημάτων, τη συνειδητοποίησή τους και την δοκιμή εναλλακτικών προτάσεων.

.