Συνεργατική Μάθηση στο Γλωσσικό μάθημα

Γιώργος Ανδρουλάκης (Δικτυακός Τόπος στο Πανεπιστήμιο)

Παρουσίαση Prezi στην ημερίδα

Η τάξη της γλώσσας και το γλωσσικό μάθημα συγκροτούν ένα πεδίο όπου συναντιούνται η θεωρία και η πράξη της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Υπόβαθρο οποιασδήποτε ερευνητικής απόπειρας αποτελεί η ανάγκη των εκπαιδευτικών για λύση προβλημάτων και για εύρεση απαντήσεων σχετικά με τη μάθηση της γλώσσας. Με άλλα λόγια, το αίτημα για βελτίωση και για αλλαγή...

 Ως συνεργατική έρευνα αντιλαμβανόμαστε την έρευνα στην οποία οι δράστες της σχολικής γλωσσικής τάξης συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με ερευνητές που έρχονται από άλλους χώρους, όπως το πανεπιστήμιο. Η συνεργατική έρευνα προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση αυτής της συμπληρωματικότητας, καθώς και την κοινή κατανόηση του θέματος και της μεθόδου που επιλέγονται για την έρευνα. Επίσης, τη συνεχή επιστροφή των δεδομένων και των συμπερασμάτων στην τάξη – πηγή τους για ανατροφοδότηση.

Αυτές και άλλες υποθέσεις, καθώς και τα πολλά και ποικίλα πεδία για τη διδασκαλία και τη μάθηση της γλώσσας που παρουσιάζουν αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον στις μέρες μας, θα θέλαμε να συζητήσουμε στο πλαίσιο του Δικτύου σχολείων έρευνας. Παράλληλα, θα αναφερθούμε σύντομα σε παραδείγματα ερευνών και παρεμβάσεων που έχουμε δρομολογήσει στο Εργαστήριο Γλώσσας του ΠΤΔΕ. Θα μιλήσουμε χωρίς προκαταλήψεις (όσο γίνεται δηλαδή) για εργαλεία, για αρχές, για μεθόδους και για μαθητές - ομιλητές. Για ερευνητές που μπορούν να είναι και δάσκαλοι και για δασκάλους που μπορούν να είναι και ερευνητές. Θα προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε ιδέες για συνεργατική έρευνα, αφού πρώτα πειστούμε όλοι και όλες ότι αξίζει τον κόπο…

.