Θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της σχολικής τάξης

Αγγελική Λαζαρίδου (Δικτυακός Τόπος στο Πανεπιστήμιο)

Για πολλά χρόνια ερευνητές και εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να βρουν τη συνταγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Η δυσκολία έγκειται στο ότι, αν και υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που επανεμφανίζονται και επηρεάζουν πολλές φορές το μάθημα, ποικίλλουν ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί.
 
Ένας έμπειρος εκπαιδευτικός, για παράδειγμα μπορεί να επιβραβεύσει την εργασία ενός μαθητή με έπαινο, κάποιος άλλος με την επίδειξή της στην τάξη, ενώ ένας τρίτος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό των παραπάνω τακτικών ή να επινοήσει κάποια άλλη. Είναι σημαντικό ο δάσκαλος να διαθέτει την ικανότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης της τάξης. Χωρίς αυτήν, όλα τα άλλα προσόντα του είναι πιθανόν να μείνουν αναξιοποίητα. Δεν αρκεί να γνωρίζεις καλά το διδακτικό σου αντικείμενο, να είσαι σε θέση να εφευρίσκεις δημιουργικές και κατάλληλες δραστηριότητες για ένα θέμα, να ξέρεις τι είδους ερωτήσεις να θέτεις ή πώς θα δώσεις μια σαφή και περιεκτική εξήγηση, αν δεν μπορείς να κάνεις την τάξη σου να σε ακούσει ή να οργανώσεις μια ομάδα παιδιών. Έρευνες στο διεθνή χώρο με θέμα το πλήθος των παραγόντων που επηρεάζουν τη μάθηση έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση της τάξης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.

.