ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: παιδαγωγικό μέσο ή τεχνολογικός αυτοσκοπός;

Παναγιώτης Πολίτης (Δικτυακος Τοπος στο Πανεπιστήμιο)

Η ένταξη και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική τάξη εμφανίζεται ως αναμφισβήτητη αναγκαιότητα του σύγχρονου σχολείου....

Η ένταξη αυτή, έτσι όπως περιγράφεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Νέο Σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οφείλει να είναι «πλήρως ενταγμένη στην καθημερινή εργασία μαθητών και δασκάλου και σε όλα τα αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών». Αυτή η άκριτη προσέγγιση της τεχνολογίας και η προτεινόμενη καθημερινή χρήση της, φαίνεται να επιχειρεί να αναγάγει την τεχνολογία από μέσο σε σκοπό. Μπορεί όμως η εκπαιδευτική πρακτική να καθορίζεται κυρίως από την πρόοδο της τεχνολογίας και όχι από την πρόοδο της ψυχολογίας της μάθησης και της παιδαγωγικής επιστήμης;

.