Βιωματική – εμπειρική μάθηση στο Δημοτικό σχολείο: εφαρμογή εργασιών τύπου project

Σταυρούλα Καλδή (Δικτυακος Τοπος στο Πανεπιστήμιο)

Στη σύγχρονη διδακτική πράξη γίνεται λόγος για ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία διαμέσου εφαρμογής βασικών αρχών της βιωματικής κι εμπειρικής μάθησης...

Παρότι οι αρχές της βιωματικής κι εμπειρικής μάθησης έχουν εδραιωθεί για παραπάνω από έναν αιώνα με τη θεωρία του John Dewey, η υλοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί ακόμη ένα ζητούμενο. Το σύγχρονο σχολείο – κατά γενική ομολογία – οφείλει να διδάσκει τους μαθητές να μπορούν να διερευνούν και να επιλύουν προβλήματα, να τους υποστηρίζει να αποκτήσουν δεξιότητες μάθησης ώστε να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη καθώς επίσης να βιώσουν  μαθησιακές καταστάσεις και να ζήσουν σε μια κοινότητα που τους παρέχει πραγματικές και καθοδηγούμενες εμπειρίες, οι οποίες θα ενισχύσουν τις ικανότητές τους για μελλοντική συνεισφορά στην κοινωνία. Η υλοποίηση αυτών των αρχών μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης με την ενσωμάτωση εργασιών τύπου project (σχεδίων εργασίας) στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η επιτυχία τέτοιων εργασιών έγκειται κατά μεγάλο μέρος, στην κινητοποίηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών όσον αφορά το διδακτικό τους ρόλο στο πλαίσιο διευκόλυνσης των μαθητών να διερευνούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση εμπειρικά και βιωματικά. Εξίσου σημαντική θωρείται και η συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους τόσο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όσο και την κριτική αποτίμηση εργασιών τύπου project. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και η καθοδήγησή τους στην εφαρμογή της βιωματικής κι εμπειρικής μάθησης.

.