Οδηγίες για τη διεξαγωγή Εστιασμένων Ομάδων Συζήτησης

Ημερομηνία: 
2013.11.08

Η κ. Λουμάκου απέστειλε ένα κείμενο με οδηγίες για τη διεξαγωγή εστιασμένων ομάδων συζήτησης. Περιλαμβάνει έναν οδηγό για τους άξονες της συζήτησης. Καλό θα ήταν να ανοίξει μια συζήτηση για σχολιασμό, προσθήκες ή ενδεχόμενες τροποποιήσεις  του οδηγού.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: 
.