Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί εργαλείο οργάνωσης και συντονισμού των ερευνητικών ομάδων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κέντρο της ιστοσελίδας είναι η 'Ομάδα η οποία μπορεί να έχει ένα ή περισσότερους συντονιστές και απλά μέλη. Το site αποτελείται από πολλές μικρές ομάδες που δημιουργούνται δυναμικά.

.