12ο Δ.Σ. Βόλου

 Το 12ο Δ.Σ. Βόλου βρίσκεται: Γιάννη Δήμου & Κύπρου, στον Βόλο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο :24210 – 72368

Fax : 24210 – 72368

 e-mail : mail@1dim-eid-lamias.fth.sch.gr

 Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 

Σδρόλια Χαρίκλεια («Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική τάξη – Διδακτική μέθοδος Project»)

Καφίδα Φωτεινή  («Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική τάξη – Διδακτική μέθοδος Project»)

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: 
Γ. Δήμου & Κύπρου
Πόλη/Χωριό: 
Βόλος
Νομός: 
Μαγνησίας
Τηλέφωνο: 
24210 – 72368
.