3ο 3/θεσιο Μηλεών Αγίου Γεωργίου Νηλείας

To 3o 3/Θ Μηλέων βρίσκεται στην Άνω Γατζέα.

Προϊστάμενος σχολείου: Τσαγιάννης Κώστας

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Τσαγιάννης Κώστας (Οι σχολικές εργασίες για το σπίτι)

Διεύθυνση: 
Άνω Γατζέα
Πόλη/Χωριό: 
Άνω Γατζέα
Νομός: 
Μαγνησίας
.