44ο Δ.Σ. Λάρισας

Το 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισσας βρίσκεται Αγίας Λαύρας, στη Λάρισα.

Διευθύντρια: Ελένη Αλεξούλη

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2410611122

Ο ιστότοπος του σχολείου αναμένεται.

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Μανούσου Χαρούλα (Σχέσεις σχολείου-οικογένειας/ Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων)

 

 

 

Διεύθυνση: 
Αγίας Λαύρας
Πόλη/Χωριό: 
Λάρισα
Νομός: 
Λάρισας
Τηλέφωνο: 
2410611122
.