Δημήτρης Γιαννουλής

Δημήτρης Γιαννουλής
15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου | Διευθυντής

Υπηρετώ στην Π.Ε. ανελλιπώς από το 1984 πλην του ακαδημαϊκού ετους 1990-91 οπότε παρακολούθησα τη ΣΕΛΔΕ Λάρισας.Από το 2008 ασκώ τα καθήκοντα του Δντη Σχολείου. Ως μάχιμος εκπαιδευτικός έχω συμμετάσχει στα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα  και σε καινοτόμες δράσεις όπως και σε δύο συνεχείς περιόδους ως επιμορφωτής των νέων διδακτικών βιβλίων  .Έχω άριστη σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Μιλώ πολύ καλά την Αγγλική και κατανοώ επαρκώς τη Γαλλική γλώσσα.Έχω συμμετάσχει ως εισηγητής σε δύο συνέδρια του ΑΠΘ και σε ένα συνέδριο νέων τεχνολογιών.  Η πεποίθησή μου για τον καταλυτικό ρόλο των ανθρώπινων  σχέσεων στην οργάνωση της σχολικής ζωής από το επίπεδο τάξης -σχολείου -οικογένειας -τοπικής κοινωνίας με οδήγησε στην ενασχόλησή μου με καλές πρακτικές που εξυπηρετούν και διευκολύνουν την καθημερινότητα στο Σχολείο και στο σπίτι.

 

.