Ελένη Δημητρίου

Ελένη Δημητρίου
3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | Διευθύντρια Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Είμαι διευθύντρια στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα σχολικής αθλητικής ψυχολογίας, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε θέματα αγωγής υγείας στο σχολείο.

.