Νικόλας Φιλάρετος

Νικόλας Φιλάρετος
Δημοτικό σχολείο Ιωλκού | Δάσκαλος
.