Φωτεινή Καφίδα

Φωτεινή Καφίδα
ΜΕΤΑΤΑΞΗ Α/ΘΜΙΑΣ | ΠΕ.08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
  • Aπόφοιτος  Α.Σ.Κ.Τ. Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
  • Δωδεκαετής προυπηρεσία στη Β' θμια  + 1 έτος στη Α' θμια εκπαίδευση
  • Σχολικά προγράμματα ( Περ/ντικής εκπ. με συγχρηματοδότηση Πανεπ. Αιγαίου,  αισθητικής αγωγής, σκηνογραφία -περιβάλλοντα θεάτρου, -διαθεματική προσέγγιση )
  • Σεμινάρια - συνέδρια -επιμορφώσεις : Πανελλήνια κ πανευρωπαικά Εικαστικής Παιδείας ( Ενωση Καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων ), ψυχολογίας (προσέγγιση C. Jung), Art-therapy, ηγεσίας & καθοδήγησης ομάδας (J. Maxwell), Θεατρολογίας .  
  • Εισηγήση σε συνέδριο Εικαστικής παιδείας (''Δημιουργία παιδικής ταινίας animation σε σχολικό περιβάλλον '')
  • Μετάφραση βιβλίου του αρχιτέκτονα Μ.Ghyka "Aισθητική των αναλογιών στη φύση και στις Τέχνες"" εκδ. Rocher
  • 5 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής στην αθήνα και το βόλο, 50+ συμμετοχές ομαδικές
  • Γλώσσες : αγγλικά C1 , γαλλικά Β1, γερμανικά
  • ΤΠΕ : πιστοποίηση β' εππέδου,γνώση προγραμμάτων  και λογισμικών  επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
  • Μουσική : πιάνο 4 έτη φοιτησης

 

.