Ηρακλής Καραγιάννης

Ηρακλής Καραγιάννης
1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς "Ν. Τσοποτός" (ΕΑΕΠ) | Διευθυντής - ΠΕ70

Υπηρετώ στο 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς "Ν. Τσοποτός" από το 1991. Το σχολείο, μέσα από τις εκάστοτε παιδαγωγικές ομάδες του που είχα την τιμή να προΐσταμαι, έχει να επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια αρκετές καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως τη συμμετοχή του στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, τη διοργάνωση 6 Συμποσίων Πληροφορικής, πλήθος ημερίδων και διοργανώσεων σε πολλές και διαφορετικές θεματικές περιοχές, τη συμμετοχή του σε προγράμματα Comenius, τη συνεργασία του με φορείς για θέματα φυσικών επιστημών, μαθηματικών και πρόσφατα τη διοργάνωση ημερίδας για τις Φυσικές Επιστήμες που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του αντίστοιχου σχολικού εργαστηρίου. Παράλληλα σημαντική είναι η δικτυακή παρουσία μέσα από θεματικά ιστολόγια ή εφαρμογές εκπαιδευτικών λογισμικών.

.