Μακρής Νικόλαος

Μακρής Νικόλαος
1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς | Δάσκαλος - Εξωτερικός Συνεργάτης
.