Ερευνητικό ή Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Το ερευνητικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε θεματικής ομάδας αποσκοπεί στην ανάρτηση περιεχομένου το οποίο διαμοιράζεται η ομάδα όπως

  1. αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας
  2. δημοσιεύσεις και άλλο ερευνητικό περιεχόμενο
  3. εκπαιδευτικό περιεχόμενο
  4. άλλο υλικό που συνδέεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας

Δικαιωμάτων πρόσβασης στον ερευνητικό περιεχόμενο. 

Κατά την ανάρτηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου μπορείτε να δηλώσετε αν αυτό θα είναι προσβάσιμο "δημόσια" (σε όλους) ή "ιδιωτικά" (μόνο στα μέλη της ομάδας). Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να προφυλάξετε "ευαίσθητο" περιεχόμενο από το να είναι δημοσίως προσβάσιμο στις περιπτώσεις που η ομάδα στην οποία ανήκει είναι δημοσίως προσβάσιμη (δείτε εδώ)

.