Συζητήσεις

Οι Συζητήσεις παρέχουν τη δυνατότητα ασύγχρονης συζήτησης πάνω σε μία συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Η συζήτηση πρέπει να έχει τίτλο και μία περιγραφή που αφορά το θέμα της συζήτησης. Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση αναρτώντας τα σχόλια τους σε αυτή ή/και απαντώντας σε σχόλια άλλων χρηστών.

Δικαίωμα ανάρτησης νέας συζήτησης σε μία ομάδα έχουν οι χρήστες που είναι μέλη της ομάδας. Χρήστες που δεν είναι μέλη σε ομάδα δεν μπορούν να αναρτήσουν συζητήσεις.

.