Ιστολόγια

Το ιστολόγιο παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναρτήσουν περιεχόμενο ευαίσθητο στο χρόνο πάνω στην συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Οι χρήστες μπορούν να αναρτήσουν προσωπικές εμπειρίες, απόψεις, θέματα προς περαιτέρω διερεύνηση κλπ. Οι αναρτήσεις ιστολογίου συνδέονται πάντοτε με μία συγκεκριμένη θεματική ομάδα, ενώ οι αναρτήσεις ιστολογίου κάθε χρήστη εμφανίζονται συνολικά στο προφίλ του, από όλες τις ομάδες στις οποίες συμμετέχει.

Οι χρήστες εκτός από απλό κείμενο μπορούν να αναρτούν επιπλέον:

  1. συμπλήρωματικά αρχεία (κείμενου, spss, άλλα..)
  2. φωτογραφίες
  3. συνδέσμους
  4. video από τις υπηρεσίες YouTube και Vimeo.

Δικαίωμα ανάρτησης ιστολογίου σε μία ομάδα έχουν οι χρήστες που είναι μέλη της ομάδας. Χρήστες που δεν είναι μέλη σε ομάδα δεν μπορούν να αναρτήσουνι περιεχόμενο ιστολογίου.

.