ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ70
.