Σχέσεις σχολείου-οικογένειας/ Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων

Σχέσεις σχολείου-οικογένειας/ Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων

Η ομάδα σκοπεύει να μελετήσει το θέμα, ιδιαίτερα στις τωρινές δύσκολες κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες για την Ελλάδα, σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, που θα αναδείξει τις ανάγκες και προτεραιότητες των δύο πλευρών. Τα σημεία σύγκλισης  θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης στρατηγικών ενίσχυσης της συνεργασίας ενώ τα σημεία απόκλισης θα  αποτελέσουν αφετηρία αναστοχασμού και διαλόγου για την προώθηση των σχετικών  αλλαγών.  

Το ζήτημα της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας απασχολεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα εδώ και μερικές δεκαετίες. Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν δημοσιευτεί  πολλά θεωρητικά άρθρα και ακολούθησαν αρκετές εμπειρικές έρευνες σε πολλές χώρες . Στην Ελλάδα, οι σχετικές έρευνες είναι περιορισμένες, αναφέρονται είτε στην οπτική των εκπαιδευτικών είτε σε αυτήν των γονέων,  είναι ποσοτικές, κυρίως, με μικρά δείγματα, συχνά περιγραφικές ή βασισμένες σε ερωτηματολόγια που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό. Μία έρευνα (Ματσαγγούρας & Πούλιου, 2009) αναφέρεται στη συγκριτική παράθεση απόψεων των δύο πλευρών με ερωτηματολόγιο, που κατασκευάστηκε από τους συγγραφείς. Εντούτοις, επισημαίνεται η αναγκαιότητα διερεύνησης του θέματος με ποιοτική προσέγγιση,  για τη σε βάθος κατανόηση των στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και  επέκτασής της με καταλληλότερο δείγμα και εργαλεία.

Περισσότερα....

Χρήστες

23
35ο Δημ. Σχ. Τρικάλων
ΠΕ70
2η Περιφέρεια Δ.Ε. Τρικάλων
Σχολικός Σύμβουλος
Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης
πε70
15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Διευθυντής
44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας
ΠΕ70
6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
Δάσκαλος
27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Εκπαιδευτικός π70
.